Fall Out Boy Dance, Dance Klip Söz

Sponsorlu Bağlantılar

Fall Out Boy Dance, Dance Lyrics
Klip & Orijinal Şarkı Sözleri & Türkçesi

She says she’s no good with words but I’m worse
Kelimelerle arasının kötü olduğunu söylüyor ama ben daha kötüyüm
Barely stuttered out
Zar zor kekeledim
“A joke of a romantic” or stuck to my tongue
Romantiğin bir şakası veya takıldı dilime
Weighed down with words too over-dramatic
Çok fazla dramatik sözcükler ağır kaçtı
Tonight it’s “it can’t get much worse”
Bu gece bu daha kötüsü olamaz
Vs. “no one should ever feel like..”
Kimse hiç böyle hissetmemeli falan oldu
Bu çeviri www.deniztopu.com öğrencileri tarafından yapılmıştır.

I’m two quarters and a heart down
İki çeyrekliğim ve kalbim kırıldı
And I don’t want to forget how your voice sounds
Ve sesinin nasıl çıktığını unutmak istemiyorum
These words are all I have so I’ll write them
Bu kelimeler tüm sahip olduklarım yani ben yazacağım onları
So you need them just to get by
Yani onlara sadece geçinmek için ihtiyacın olacak

(whispered part – Pete)
We’re going into D-Minor.
D-Minor’a gidiyoruz

Dance, Dance
Dans,dans
We’re falling apart to half time
Devre arasında parçalanıyoruz

Dance, Dance
Dans,dans
And these are the lives you’d love to lead
Ve bunlar senin liderciliğinin hayatları

Dance, this is the way they’d love
Dans,bu sevmelerinin yolu
If they knew how misery loved me
Ne yoksullukla sevdiklerini biliyorlarsa

You always fold just before you’re found out
Yanlışı bulmadan önce hep katlıyorsun
Drink up its last call
İç bu son aramam
Last resort
Son çare
But only the first mistake and I…
Ama sadece tek hata

I’m two quarters and a heart down
İki çeyrekliğim ve kalbim kırık
And I don’t want to forget how your voice sounds
Ve sesinin nasıl çıktığını unutmak istemiyorum
These words are all I have so I’ll write them
Bu kelimeler tüm sahip olduklarım yani ben yazacağım onları
So you need them just to get by
Yani onlara sadece geçinmek için ihtiyacın olacak

Why don’t you show me the little bit of spine
Niye birazcık dikenlerini göstermiyorsun bana
You’ve been saving for his mattress, love
Kurtarıyorsun onun şiltesini,sevgisini

Dance, Dance
Dans,dans
We’re falling apart to half time
Devre arasında parçalanıyoruz
Dance, Dance
Dans,dans
And these are the lives you’d love to lead
Bu sevmelerinin yolu,ne yoksulluklşa sevdiklerini biliyorlarsa

Why don’t you show me the little bit of spine
Neden biraz dikenlerini göstermiyorsun bana
You’ve been saving for his mattress (mattress, mattress)
Kurtarıyorsun onun şiltesini
I only want sympathy in the form of you crawling into bed with me
Ben sadece merhamet istiyorum senden

Dance, Dance
Dans,dans
We’re falling apart to half time
Devre arasında parçalanıyoruz
Dance, Dance
Dans,dans
And these are the lives you’d love to lead
Ve bunlar senin liderciliğinin hayatları
Bu çeviri www.deniztopu.com öğrencileri tarafından yapılmıştır.

Dance this is the way they’d love (way they’d love)
Bu sevmelerinin yolu
Dance this is the way they’d love (way they’d love)
Bu sevmelerinin yolu
Dance this is the way they’d love
Bu sevmelerinin yolu

If they knew how misery loved me
Ne yoksullukla sevdiklerini biliyorlarsa

Dance, Dance
Dans,dans
Dance, Dance
Dans,dans
Dance, Dance
Dans,dans
Dance, Dance
Dans,dans

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir